Vexolo Joy

Vexolo Joy Bracelet Pattern

Brac281_photo3w

Design : Sandra D. Halpenny

Materíál pro zhotovení 1 dílu náramku (délka cca 2,54 cm) a pomůcky:

A = rokajl Miyuki 11°, barva 1 (zlatá) -  56 ks
B = rokajl Miyuki 11°, barva 2 (tm. modrá) – 28 ks
G = GBDUO 2.5 x 5 mm – 16 ks
V = VEXOLO 5 x 8 mm – 4 ks
Nymo D nebo Fireline (0,13 - 0,15 mm), korálkovací jehla #11 nebo #12
Navoskujte a natáhněte nit. Upevněte zarážku na korálky, nechte volný konec nitě v délce kolem 20 – 25 cm a přistupte ke kroku 1.

 

1. Navlékněte 2A, 2B, 4A, 2B, 2A, 2B, 4A, 2B, provlékněte nit ještě jednou kolem dokola skrz všechny perle, nit bude vycházet z právě navlečené druhé sady 2 B.

krok1

2. Navlékněte 1B, 2A, 1B, 2G, 1B, 2G, 1B, 2G, 1B, 2G, veďte nit dopředu skrz druhou právě navlečenou B. Pokračujte skrz celý kruh právě navlečených korálků. Nit bude vycházet  z druhé A – viz obr.

krok2

3. a) Navlékněte 1A, pokračujte dopředu skrz vrchní dírku první G, krok #2. b) Navlékněte 1V, veďte nit dírkou v zúžené části perle a pokračujte dopředu skrz vrchní dírku druhé G, krok #2.

krok3

4. Navlékněte 2A, veďte nit dopředu skrz třetí B, krok #2, a nahoru skrz druhou A přidanou v tomto kroku.

krok4

 

5. a) Navlékněte 1A, veďte nit dopředu skrz vrchní dírku třetí G, krok #2.
b) Navlékněte 1V, veďte nit dírkou v zúžené části perle a pokračujte dopředu skrz vrchní dírku čtvrté G, krok #2.

c) Navlékněte 2A, veďte nit dopředu skrz čtvrtou B, krok #2, a nahoru skrz druhou A právě přidanou v tomto kroku.

krok5

 

6. a) Navlékněte 1A, veďte nit dopředu skrz vrchní dírku páté G, krok #2.

b) Navlékněte 1V, veďte nit dírkou v zúžené části perle dopředu

 a pokračujte skrz vrchní dírku šesté G, krok #2.

c) Navlékněte 2A, veďte nit dopředu skrz pátou B, krok #2, a nahoru skrz druhou A právě přidanou v tomto kroku.

krok6

7. a) Navlékněte 1A, veďte nit dopředu skrz vrchní dírku sedmé G, krok #2.

b) Navlékněte 1V, veďte nit dírkou v zúžené části perle a pokračujte dopředu skrz vrchní dírku osmé G a první A, krok #2, a první A, krok #3a.

krok7

 

8. a) Navlékněte 1B, veďte nit dopředu skrz třetí sadu 2 B, krok #1 (poprvé) nebo druhou sadu 2 B, krok #16 (potom pokaždé)..

b) Navlékněte 1G, veďte nit dopředu skrz vrchní dírku V, krok #3b.

krok8

9. a) Navlékněte 1G, 3B, veďte nit dopředu skrz první A, krok #4, a první A, krok #5a.

b) Navlékněte 3B, 1G, veďte nit dopředu skrz vrchní dírku V, krok #3b.

c) Navlékněte 1G, 3B, veďte nit dopředu skrz první A, krok #5c, a první A, krok #6a.

d) Navlékněte 3B, 1G, veďte nit dopředu skrz vrchní dírku V, krok #6b.
e) Navlékněte 1G, 3B, veďte nit dopředu skrz první A, krok #6c, a první A, krok #7a.

f) Navlékněte 3B, 1G, veďte nit dopředu skrz vrchní dírku V, krok #7b.

krok9

10. Navlékněte 1G, veďte nit dolů skrz 2 B, 2 A, 2 B a 2 A, jak znázorněno na obrázku, krok #1 nebo krok #15, a 1 G, krok #8B.

krok10

11. a) Navlékněte 5A, veďte nit dopředu skrz vrchní dírku G, krok #9a.

b) Navlékněte 2A, veďte nit dopředu skrz první a druhou B, krok #9a.

c) Navlékněte 2A, veďte nit dopředu skrz druhou a třetí B, krok #9b.

krok11

 

12. a) Navlékněte 2A, veďte nit skrz vrchní dírku G, krok #9b.

b) Navlékněte 5A, veďte nit dopředu skrz vrchní dírku G, krok #9c.

c) Navlékněte 2A, veďte nit dopředu skrz první a druhou B, krok #9c.

d) Navlékněte 2A, veďte nit dopředu skrz druhou a třetí B, krok #9d.

krok12

 

13. a) Navlékněte 2A, veďte nit dopředu skrz vrchní dírku G, krok #9d.

b) Navlékněte 5A, veďte nit dopředu skrz vrchní dírku G, krok #9e.

c) Navlékněte 2A, veďte nit dopředu skrz první a druhou B, krok #9e.

d) Navlékněte 2A, veďte nit dopředu skrz druhou a třetí B, krok #9f.

krok13

 

14. a) Navlékněte 2A, veďte nit skrz vrchní dírku G, krok #9f.

b) Navlékněte 5A, veďte nit dopředu skrz vrchní dírku G, krok #10.

Pokračujte kolem dokola skrz vnější korálky, jak znázorněno na obrázku.

Nit bude vycházet z 2 A přidaných v kroku #13a.

krok14

 

15. Navlékněte 2A, 2B, 2A, 2B, 2A, veďte nit skrz středové 2A, 2B, 2A, 2B, 2A, jak znázorněno a pokračujte skrz první 2 A a první 2 B právě přidaných.

Upozorňuji, že ve skutečnosti jsem ty samé korálky provlékla dvakrát.

krok15

 

16. Pokračujte opakováním kroků #2 až #15, dokud nedosáhnete požadované délky náramku.


Zapínání náramku – navlékněte 3 rokajlové korálky, 1 díl záponky, 3 rokajlové korálky, veďte nit skrz dvě středové perličky na náramku. Nit protáhněte několikrát, aby očko bylo pevné, nit zapošijte a ukončete.

Na druhé straně náramku odstraňte zarážku a vytvořte druhý díl záponky stejným způsobem 

krok16 

 

Brac281_photo5s

Vexolo Joy Bracelet Pattern, B0281
http://www.SandraDHalpenny.com
Sandra D. Halpenny © 2018 Všechna práva vyhrazena, Kanadský úřad pro duševní vlastnictví.

Tento vzor nesmí být kopírován, ani distribuován žádným způsobem bez výslovného písemného souhlasu autora. Kupující tohoto vzoru může použít hotový kus pro osobní potřebu a pro prodej na uměleckých a řemeslných výstavách apod. Žádná sériová výroba tohoto designu není povolena bez souhlasu autora.

Distribuováno se svolením: www.glass-beads.cz, e-shop: www.glass4u.cz