Aztec Gold Necklace

Aztec Gold Necklace Pattern

Neck371_photo2c

by Sandra D Halpenny

sandra@sandradhalpenny.com

 

Materiál pro zhotovení 1 dílu náhrdelníku (délka cca 2,54 cm) a pomůcky:

A = rokajl Toho 11° - 47 ks
ohňovky 4mm krystal – 2 ks 
ohňovky 6mm krystal – 1 ks

Vexolo 5x8 mm – 6 ks
Nymo D nebo Fireline (0,13 nebo 0,15 mm)

Korálkovací jehla  

Zkratky:
V (VD) = Vrchní dírka VEXOLO
V (SD) = Spodní dírka VEXOLO
 
 
1. Navlékněte 1B, 1A, 1B, 6A, veďte nit dopředu skrz 1 B, 1 A a 1 B, jak  znázorněno.
AZ krok 1
 2. Navlékněte 1A, 1V (VD), 1A, 1V (SD), 1A, 1V (VD), 1A, 1B, 1A, veďte nit zprava doleva skrz spodní dírku poslední V přidané v tomto kroku.
 

AZ krok 2

3. Navlékněte 4A, 1V (VD), 4A, veďte nit zprava doleva skrz spodní dírku první V, krok #2.

AZ krok 3

 

4.a) Navlékněte 1A, veďte nit nahoru skrz druhou B a první A ze 6 A, krok #1 (poprvé) nebo B a první A ze šesti A, krok #10 (potom pokaždé).

b) Navlékněte 3A, veďte nit zleva doprava skrz vrchní dírku druhé V, krok #2.

c) Navlékněte 4A, veďte nit dolů a poté zprava doleva skrz B, poslední A a spodní dírku třetí V, krok #2, a první A, krok #3.

AZ krok 4

5. Navlékněte 4A, 1V (VD), 1A, veďte nit zprava doleva skrz spodní dírku V, krok #3.

AZ krok 5

6Navlékněte 1A, 1V (VD), 3A, veďte nit zleva doprava skrz spodní dírku V přidané v tomto kroku.

AZ krok 6

7. Navlékněte 1A, 1C, 1A, veďte nit zleva doprava skrz spodní dírku V, krok #5.

AZ krok 7

8. Navlékněte 2A, veďte nit zprava doleva skrz čtvrtou A, vrchní dírku V a poslední A, krok #5, spodní dírku V, krok #3, první A, vrchní dírku V a další A, krok #6.

AZ krok 8

 

9. Navlékněte 3A, veďte nit skrz poslední A, krok #3. Pokračujte provlékáním korálků, jak znázorněno na obrázku, nit bude vycházet dole z 1 B, krok #2.

AZ krok 9

10. Navlékněte 1A, 1B, 5A, veďte nit dolů skrz čtvrtou A, krok #4c, B, krok #2, dopředu skrz první A a 1 B přidanou v tomto kroku.

AZ krok 10

11. Pokračujte opakováním kroků #2 až #10, dokud nedosáhnete požadované délky náhrdelníku.

Zapínání náhrdelníku – navlékněte 3 rokajlové korálky, 1 díl záponky, 3 rokajlové korálky, provlékněte nit skrz 1 B a 1 A na náhrdelníku. Prošijte záponkové perličky několikrát, aby očko bylo pevné. Nit zapošijte do náhrdelníku a ukončete. Na druhé straně náhrdelníku odstraňte zarážku a vytvořte druhý díl záponky stejným způsobem. 

AZ krok 11

 

 

Aztec Gold Necklace Pattern, N0371

http://www.SandraDHalpenny.com

Sandra D. Halpenny © 2018 Všechna práva vyhrazena, Kanadský úřad pro duševní vlastnictví.

Tento vzor nesmí být kopírován, ani distribuován žádným způsobem bez výslovného písemného

souhlasu autora. Kupující tohoto vzoru může použít hotový kus pro osobní potřebu a pro prodej na uměleckých a řemeslných výstavách apod.  Žádná sériová výroba tohoto designu není povolena bez

souhlasu autora.

Distribuováno se svolením: www.glass-beads.cz , e-shop: www.glass4u.cz